TSOCIAL-LLIURE-2019

Identificació de la convocatòria:

TSOCIAL-LLIURE-2019

Data de resolució:

28 de juny de 2019

Nombre de places:

115

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

18 de juliol de 2019

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Fins el dia 7 d'agost de 2019

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 17.9.2019 fins el dia 1.10.2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

16 de maig de 2021

Hora:

09:00

Lloc

Universitat Pompeu Fabra - Campus Ciutadella - Barcelona

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 18.5.2021 fins el dia 1 de juny de 2021, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

26 d’octubre de 2021

Hora:

15:30

Lloc

Institut Català de la Salut

Adreça

Gran Via de les Corts Catalanes, 587 - Barcelona

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

16 de maig de 2021

Hora:

09:30

Lloc

Universitat Pompeu Fabra - Campus Ciutadella - Barcelona

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 25.11.2021 fins el dia 10.12.2021, ambdós inclosos

Al·legacions:

Imprès:

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

Fins el dia 23 de desembre de 2021

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 1.7.2022 al 14.7.2022

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Modificació adreça lloc de realització 2n. acte de G.T.Lleida publicada el dia 22.12.2022

Resultats del 1r. acte d'elecció (Gerències Territorials) i convocatòria del 2n. acte d'elecció (22.12.2022)

Obertura del termini per efectuar el 1r. acte d'elecció de destinació (Gerència Territorial) per via telemàtica

Diliigència del tribunal: Resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del concurs oposició - 4.11.2022

Diliigència del tribunal: Resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals del concurs oposició - 3.11.2022

Convocatòria TSOCIAL-2019: Ampliació termini al·legacions puntuació provisional de mèrits.

Convocatòria TSOCIAL-2019: ANNEX 4 detall pantalles accés al detall de puntuació

Diligència del tribunal: Establiment del termini per demanar cita prèvia per a la presentació dels documents (mèrits)

Model d'imprés per presentar al·legacions a les puntuacions definitives de la 1a.prova, d'acord amb diligència de 6.8.2021

Model d'imprés per presentar nivell de català

Diligència anunci i criteris de la realització de la 1a. i 3a. prova de l'oposició març-2020

Diligència sobre l'ajornament de la 1a. i 3a. prova de l'oposició

Diligència del tribunal, de 8 d'octubre de 2020

Diligència 2n. ajornament de 18.10.2020 TSOCIAL-2019

Webgrafia/bibliografia orientativa