EJ-Joan XXIII-01/18 - Convocatòria facultatius especialistes

Identificació de la convocatòria:

EJ-Joan XXIII-01/18

Data de resolució:

30 d’octubre de 2018

Nombre de places:

64

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

4 de desembre de 2018

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Des del dia 5.12.2018 fins el dia 21.1.2019

Taxa:

69,25 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 21.3.2019 fins al dia 3.4.2019, ambdós inclosos

Publicació de la llista definitiva:

Obstetrícia i Ginecologia: Revisió de la puntuació de les proves de la fase d'oposició

Obstetrícia i Ginecologia: Prórroga del termini de presentació d'al·legacións

Nefrologia: Convocatòria realització prova pràctica i entrevista - 17/07/2020 - 12,00 hrs.

Cirurgia ortopèdica i traumatologia: Convocatòria realització prova pràctica i entrevista - 17/07/2020 - 9,00 hrs.