TCAI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

TCAI-LLIURE-2018

Data de resolució:

3 de setembre de 2018

Nombre de places:

1588

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

3 d’octubre de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

Taxa:

29,85 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 15 de gener de 2019 fins el dia 28 de gener de 2019, ambdós inclosos

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

2 de juny de 2019

Hora:

09:30

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 4.6.2019 fins el dia 18.6.2019

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

17 de novembre de 2019

Hora:

11,45

Lloc

Universitat Pompeu Fabra

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 07.02.2020 fins el dia 20.2.2020

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

2 de juny de 2019

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 14.02.2022 al 25.02.2022

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

SUBSTITUCIÓ dels resultats publicats el dia 15.12.2022, del 1r. acte d'elecció i dades 2n.acte elecció-Diligència 16.12.2022

Resultats del 1r. acte d'elecció i convocatòria del 2n. acte d'elecció

Obertura del termini del 1r. acte d'elecció de Gerència Territorial (Via telemàtica) - 29.9.2022

Convcatòria TCAI-LLIURE-2018: Revisió resultat català.

Diligència del tribunal: Reserva de Cita prèvia per a presentar la documentació del concurs de mèrits (barem)

Diligència ampliant el termini de presentació de mèrits

Resultats definitius de la prova de castellà

Anunci de la prova oral de català

Modificació de les bases generals