ZEL.LLIURE-2018

Nombre de places:

474

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

29 d’agost de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 30.8.2018 fins el dia 18.9.2018

Taxa:

24,90 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 9 de gener de 2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

10 de març de 2019

Hora:

9:30

Anuncis i criteris:

Nota informativa:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 12.3.2019 fins el dia 25.3.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

7 d’octubre de 2019

Hora:

14:30

Lloc

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 30.10.2019 fins el dia 13.11.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

10 de març de 2019

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 15.1.2020 fins el dia 28.1.2020, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 14 de març de 2022 fins el dia 25 de març de 2022, ambdós inclosos

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Nota informativa sobre el Qüestionari de Salut

Diligència 24.11.2022: Resultat del 1r. acte d'elecció de destinació i convocatòria del 2n.acte d'elecció (només GTMetroSud)

Convocatòria obertura termini 1r. Acte d'elecció de Gerència Territorial per via telemàtica

Resultats finals de la convocatòria

Diligència del tribunal: Modificació de la situació al procés selectiu d'una persona aspirant

Diligència del tribunal: Reserva de Cita prèvia per a presentar la documentació del concurs de mèrits (barem)

Resultat definitiu de la prova de llengua castellana

Resultat provisional de la prova de llengua castellana

Convocatòria de la prova de llengua castellana

Tribunal de la convocatòria