Convocatòria 100 - ESTABILITZACIÓ (CONCURS DE MÈRITS I CONCURS OPOSICIÓ) + PROCÉS ORDINARI (CONCURS OPOSICIÓ)- FASE 1

Identificació de la convocatòria:

100

Data de resolució:

27 de desembre de 2022

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

30 de desembre de 2022

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 31/12/2022 fins el dia 30/01/2023

Taxa:

Les taxes estan detallades a la base 5 de la convocatòria, en funció de la categoria o especialitat corresponent

Inscripció:

Inscriure's

Al·legacions:

Termini:

Del 12 d'abril al 25 d'abril de 2023

FASE 1: Resultats provisionals de la prova de català

Persones convocades a la prova de castellà + termini per presentar documentació acreditativa per restar-ne exempt/a

Convocatòria 100 - ESMENA de la llista de persones convocades a la part oral de la prova de català (15.11.2023)

Convocatòria 100 - ESMENA de la llista de persones convocades a la part oral de la prova de català

Convocatòria 100 - Llista de persones convocades a la part oral de la prova de català .

Prova de català: Llista definitiva de persones convocades i exemptes+Dades de realització de la prova (26.9.2023)

Diligència d'esmena de la diligència de 17.8.2023

Obertura del termini per formular al·legacions a la valoració estimada provisional de la FASE 1 - 24.8.2023

Prova de català: Llista de persones convocades i exemptes - 17.8.2023

Obertura del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i mèrits de la FASE 1 - 11.7.2023

Resultats provisionals del concurs de mèrits de la FASE 1 - 7.8.2023

Diligència termini introducció requisits/mèrits/català - formulari (11.7.2023)

Diligència termini introducció català - formulari (13.6.2023)

Llista definitiva de persones admeses i excloses -ANONIMITZACIÓ persones discapacitades - 3.7.2023

Llista provisional de persones admeses i excloses - 11.4.2023

Correcció d'errades (català) de l'annex 78 assistent d'oficis diversos i 80 zelador 21-3-2023

Modificació Codi 135-apartat 3r.-Tema 5-Annex 38.Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social-(grup A,subgrup A2)- 8.3.2023

Correcció d'errada- Codi:136-apartat 3r ,Annex 39, Tècnic/a gestió funció administrativa (grup A, subgrup A2). - 2.3.2023

Modificació Codi 136-apartat 3r.(temari), Annex 39, Tècnic/a de gestió funció administrativa (grup A, subgrup A2). -17.2.2023

Resolució modificació convocatòria 100 i prorroga del termini de presentació de sol·licituds - 27.1.2023

Convocatòria CODI 100 - ESTABILITZACIÓ (CONCURS DE MÈRITS I CONCURS OPOSICIÓ) + PROCÉS ORDINARI (CONCURS OPOSICIÓ)-30.12.2022