TSOCIAL-LLIURE-2019

Identificació de la convocatòria:

TSOCIAL-LLIURE-2019

Data de resolució:

28 de juny de 2019

Nombre de places:

115

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

18 de juliol de 2019

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Fins el dia 7 d'agost de 2019

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 17.9.2019 fins el dia 1.10.2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

15 de març de 2020

Hora:

09:30

Ajornament de la 1a. i de la 3a. prova

Anunci amb la nova data de realització de la 1a. i de la 3a. prova de l'oposició

Webgrafia/bibliografia orientativa