TDPI-LLIURE-2019

Identificació de la convocatòria:

TDPI-LLIURE-2019

Data de resolució:

28 de maig de 2019

Nombre de places:

131

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

12 de juny de 2019

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Fins el dia 2 de juliol de 2019

Taxa:

39,75 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 10 al 23 de juliol

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

27 d’octubre de 2019

Hora:

09:30

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 29.10.2019 fins el dia 12.11.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

12 de febrer de 2020

Hora:

15:00

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 3.3.2020 fins el dia 16.3.2020, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

27 d’octubre de 2019

Hora:

09:30

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

De l'1 de setembre de 2020 fins el 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 28 de març de 2022 fins el dia 8 d'abril de 2022, ambdós inclosos

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Resultats del 1r. acte d'elecció (Gerències Territorials) i convocatòria del 2n. acte d'elecció

Resultats definitius del concurs de mèrits i resultats finals de la convocatòria, amb indicació del núm. de classificació

Diligència ampliant el termini de presentació de mèrits

Termini per demanar cita prèvia i per presentar els mèrits

Nou termini de 3 dies per interposar al·legacions contra la llista provisional de la prova de català

Prorroga d'un dia del termini d'inscripció