TCAI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

TCAI-LLIURE-2018

Data de resolució:

3 de setembre de 2018

Nombre de places:

1588

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

3 d’octubre de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

Taxa:

29,85 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 15 de gener de 2019 fins el dia 28 de gener de 2019, ambdós inclosos

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

2 de juny de 2019

Hora:

09:30

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 4.6.2019 fins el dia 18.6.2019

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

17 de novembre de 2019

Hora:

11,45

Lloc

Universitat Pompeu Fabra

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 07.02.2020 fins el dia 20.2.2020

Anunci de la prova oral de català

Modificació de les bases generals