DSI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

DSI-LLIURE-2018

Data de resolució:

3 de setembre de 2018

Nombre de places:

3301

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

3 d’octubre de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 1.3.2019 fins el dia 14.3.2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

12 de maig de 2019

Hora:

09:30

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 14.5.2019 fins el dia 27.5.2019

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 18.7.2019 fins el dia 31.7.2019, ambdós inclosos

AFECTACIONS CAMPUS MONTILIVI (GIRONA) DIUMENGE 12-5-2019

WebGrafia/Bibliografia ampliada

Modificacions de les bases generals

Full presentació nivell català