DSI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

DSI-LLIURE-2018

Data de resolució:

3 de setembre de 2018

Nombre de places:

3301

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

3 d’octubre de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 1.3.2019 fins el dia 14.3.2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

12 de maig de 2019

Hora:

09:30

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 14.5.2019 fins el dia 27.5.2019

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 18.7.2019 fins el dia 31.7.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 07.02.2020 fins el dia 20.2.2020

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

12 de maig de 2019

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des de l'1.9.2020 fins el dia 15.9.2020, ambdós inclosos

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

Fins el dia 11 de febrer de 2022

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 24 de gener fins al 11 de febrer 2022

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la resolució de la convocatòria:

Anar al DOGC

Publicació al DOGC de la resolució d'adjudicació DSI-LLIURE-2018

Anunci de notificació en procediment de citació a persones interessades de la interposició de recurs contenciós administratiu

SUBSTITUCIÓ de l'annex 2 (diligència de 16.12.2022), per errades exclusivament en els números de DNI -19.12.2022

Resultats del 1r. acte d'elecció (Gerències Territorials) i convocatòria del 2n. acte d'elecció)-16.12.2022-

Obertura del termini del 1r. acte d'elecció de Gerència Territorial (Via telemàtica) - 27.9.2022

Diligència del tribunal: Modificació de determinades notes provisionals del concurs de mèrits

Convocatòria DSI-LLIUR-2018: Nota informativa publicació mèrits provisionals

Anunci de notificació en procediment de la interposició d'un recurs contenciós administratiu

Anunci de notificació en procediment de la interposició d'un recurs contenciós administratiu (CMG)

Edicte de notificació en procediment de la interposició d'un recurs contenciós administratiu (OCB)

Edicte de notificació en procediment de la interposició d'un recurs contenciós administratiu (MEFG)

Convocatòria DSI-LLIURE-2018: Nota informativa separadors INGESTA

Diligència del tribunal: Reserva de Cita prèvia per a presentar la documentació del concurs de mèrits (barem)

Diligència amp`liant el termini de presentació de mèrits

Resultats definitius del 2n.exercici de la 2a.prova (llengua castellana)

Anunci de notificació en procediment administratiu d'un recurs contenciós administratiu per part de la senyora E.G.G

Anunci de notificació en procediment administratiu d'un recurs contenciós administratiu per part de la senyora M.P.P

Anunci de la prova oral de català

Convocatòria DSI-LLIURE-2018: Nota informativa separadors INGESTA