AUX.ADM.LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

AUX.ADM.LLIURE-2018

Data de resolució:

20 d’agost de 2018

Nombre de places:

1304

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

29 d’agost de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 30.8.2018 fins el dia 18.9.2018

Taxa:

29,85 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 9 de gener de 2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

7 d’abril de 2019

Hora:

09.30

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 9.4.2019 fins el dia 24.4.2019, ambdós inclosos

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 5 al 18 de juliol