ZEL.LLIURE-2018

Nombre de places:

474

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

29 d’agost de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 30.8.2018 fins el dia 18.9.2018

Taxa:

24,90 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 9 de gener de 2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

10 de març de 2019

Hora:

9:30

Anuncis i criteris:

Nota informativa:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 12.3.2019 fins el dia 25.3.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

7 d’octubre de 2019

Hora:

14:30

Lloc

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 30.10.2019 fins el dia 13.11.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

10 de març de 2019

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 15.1.2020 fins el dia 28.1.2020, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Resultat definitiu de la prova de llengua castellana

Resultat provisional de la prova de llengua castellana

Convocatòria de la prova de llengua castellana

Tribunal de la convocatòria