ZEL.LLIURE-2018

Nombre de places:

474

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

29 d’agost de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 30.8.2018 fins el dia 18.9.2018

Taxa:

24,90 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 9 de gener de 2019

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

10 de març de 2019

Hora:

9:30

Anuncis i criteris:

Nota informativa:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 12.3.2019 fins el dia 25.3.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

7 d’octubre de 2019

Hora:

14:30

Lloc

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 30.10.2019 fins el dia 13.11.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

10 de març de 2019

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 15.1.2020 fins el dia 28.1.2020, ambdós inclosos

Resultat definitiu de la prova de llengua castellana

Resultat provisional de la prova de llengua castellana

Convocatòria de la prova de llengua castellana

Tribunal de la convocatòria