LLEVADOR/A-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

LLEVADOR/A-LLIURE-2018

Data de resolució:

13 d’agost de 2018

Nombre de places:

185

Documentació a presentar:

Descarregar arxiu (PDF)

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

23 d’agost de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 24.8.2018 fins el dia 12.9.2018

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 22.11.2018 fins el dia 5.12.2018

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

3 de febrer de 2019

Hora:

09:30

Lloc

Universitat Pompeu Fabra - Campus Ciutadella

Adreça

C/Ramon Trias Fargas, 25-27 - Barcelona

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 5.2.2019 fins el dia 18.2.2019

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 5 d'abril de 2019 fins el dia 18 d'abril de 2019

Segona prova:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 3.7.2019 fins el dia 16.7.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Recursos:

Termini:

Des del dia 2.9.2019 fins el dia 16.9.2019, ambdós inclosos

Tercera prova:

Data:

3 de febrer de 2019

Publicació de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 2.9.2019 fins el dia 16.9.2019, ambdós inclosos

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

Fins el dia 6 de febrer de 2020

MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ MÈRITS

Bibliografia / Webgrafia orientativa

Annex Bibliografia / Webgrafia