H.Barcelona-DUI-2010

Identificació de la convocatòria:

H.Barcelona-DUI-2010

Nombre de places:

310

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

12 de març de 2010

Bases generals:

Publicació de les puntuacions finals: