MFIC-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

MFIC-LLIURE-2018

Nombre de places:

1343

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

25 de juny de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Del 26/06/2018 al 15/07/2018

Taxa:

69,25 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 4.9.2018 fins el dia 18.9.2018

Publicació de la llista definitiva: