PED.LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria:

PED.LLIURE-2018

Data de resolució:

8 de març de 2018

Nombre de places:

149

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

21 de març de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Del 22/03/2018 al 10/04/2018

Taxa:

69,25 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 4.5.2018 fins el dia 17.5.2018

Publicació de la llista definitiva:

Diligència del tribunal - Informació relativa a les proves de l'oposició