Tècnic/a de prevenció de riscos laborals de nivell superior (Grup 1-A1 i Grup 2-A2) - PRL-2018

Identificació de la convocatòria:

PRL-2018

Data de resolució:

5 de febrer de 2018

Nombre de places:

34

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

20 de febrer de 2018

Bases generals:

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 21.2.2018 fins el dia 12.3.2018

Taxa:

54,50 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 23.3.2018 fins el dia 9.4.2018

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

29 de setembre de 2018

Hora:

08:30

Lloc

Sala d'Actes de l'Hospital de la Vall d'Hebron

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

29 de setembre de 2018

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del 14/1/2019 al 25/1/2019

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Data:

23 de maig de 2019

Hora:

15:00

Lloc

PROVA DE CATALÀ

Publicació de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 2.9.2019 fins el dia 16.9.2019

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligències del tribunal

Diligència dels resultats definitius del 2n. exercici i dels resultats provisionals del 3r. exercici

Prova de català: Persones convocades i exemptes - Dades de realització de la prova

Diligència perfil competencial i data 1r. i 3r. exercici

Resultats definitius del 1r. exercici

Tribunal

Composició del tribunal