Convocatòria CODI 100 - ESTABILITZACIÓ (CONCURS DE MÈRITS I CONCURS OPOSICIÓ) + PROCÉS ORDINARI (CONCURS OPOSICIÓ)-

Identificació de la convocatòria:

100

Data de resolució:

27 de desembre de 2022

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

30 de desembre de 2022

Bases específiques

Modificació bases:

Termini d'inscripció:

Des del dia 31/12/2022 fins el dia 30/01/2023

Taxa:

Les taxes estan detallades a la base 5 de la convocatòria, en funció de la categoria o especialitat corresponent

Inscripció:

Inscriure's

Resolució modificació convocatòria 100 i prorroga del termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria CODI 100 - ESTABILITZACIÓ (CONCURS DE MÈRITS I CONCURS OPOSICIÓ) + PROCÉS ORDINARI (CONCURS OPOSICIÓ)-