TGFADM-PI-2016

Identificació de la convocatòria:

TGFADM-PI-2016

Data de resolució:

12 de desembre de 2016

Nombre de places:

57

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

22 de desembre de 2016

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Del 23/12/2016 al 21/01/2017

Taxa:

52,40

Inscripció:

Inscriure's

Al·legacions:

Termini:

Del 13 de març de 2017 al 24 de març de 2017

Primera prova:

Data:

11 de juny de 2017

Hora:

08,30

Lloc

UPF

Segona prova:

Data:

20 de desembre de 2017

Hora:

09:00

Lloc

Centre Corporatiu

Tercera prova:

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 29.1.2018 fins el dia 9.2.2018