LLEVADOR/A-PI-2016

Identificació de la convocatòria:

LLEVADOR/A-PI-2016

Data de resolució:

12 de desembre de 2016

Nombre de places:

57

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

22 de desembre de 2016

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Del 23/12/2016 al 21/01/2017

Taxa:

52,40

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 13 de març de 2017 al 24 de març de 2017

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

11 de juny de 2017

Hora:

08,30

Lloc

UPF

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Hora:

15,30

Lloc

Institut Català de la Salut

Adreça

Gran Via de les Corts Catalanes, 587. Barcelona - 08007

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 20 de novembre de 2017 fins el dia 1 de desembre de 2017

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Publicació de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del 3.1.2018 al 16.1.2018

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

del 26 de juny al 9 de juliol

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 26.06.2019 fins el dia 09.07.2019

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal: Requeriment per presentar titulació acadèmica necessària per participar en la convocatòria

Modificació llista definitiva de persones admeses i excloses