DSI-PI-2016

Identificació de la convocatòria:

DSI-PI-2016

Data de resolució:

12 de desembre de 2016

Nombre de places:

187

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

22 de desembre de 2016

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

Del 23/12/2016 al 21/01/2017

Taxa:

52,40 euros

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 13 de març de 2017 al 24 de març de 2017

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

11 de juny de 2017

Hora:

08,30

Lloc

UPF

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de les qualificacions definitives de la primera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Segona prova:

Data:

28 d’octubre de 2017

Hora:

9:30

Lloc

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 13 de novembre de 2017 fins el dia 24 de novembre de 2017

Publicació de les qualificacions definitives de la segona prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Tercera prova:

Publicació de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del 3.1.2018 al 16.1.2018

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

del 4 al 18 d'abril

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Del 29 d'octubre de 2018 fins al 12 de novembre de 2018

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la resolució de la convocatòria:

Anar al DOGC

Resultat de l'adjudicació del 1r. acte d'elecció (Gerències Territorials) i anunci del 2n. acte d'elecció (presencial)

Relació de les persones que han efectuat petició de Gerència Territorial

Resultats definitius barem+núm. classificació+termini per sol·licitar destinació