DSI-T.LLIURE-2015

Identificació de la convocatòria:

DSI-T.LLIURE-2015

Data de resolució:

19 de novembre de 2015

Nombre de places:

136

Informació relacionada:

Data de publicació al DOGC:

19 de novembre de 2015

Bases generals:

Bases específiques

Termini d'inscripció:

09/12/2015

Taxa:

52,40

Inscripció:

Inscriure's

Publicació de la llista provisional:

Publicació de la llista definitiva:

Primera prova:

Data:

19 de juny de 2016

Hora:

19,00

Anuncis i criteris:

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Fins el dia 5 de juliol de 2016

Segona prova:

Data:

3 d’octubre de 2016

Hora:

16.00

Anuncis i criteris:

Al·legacions:

Termini:

Fins el dia 29 d'octubre de 2016

Tercera prova:

Data:

15 de gener de 2017

Hora:

09,30

Lloc

UPF - Campus Ciutadella - Edifici Roger de Llúria-Barcelona

Adreça

C. Trias Fargas, 25-27 - Barcelona

Anuncis i criteris:

Nota informativa:

Descarregar arxiu (PDF)

Publicació de la plantilla provisional amb les respostes correctes:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del 18.1.2017 fins al 31.1.2017

Publicació de la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 21.2.2017 fins el dia 6.3.2017

Publicació de les qualificacions definitives de la tercera prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Quarta prova:

Data:

15 de gener de 2017

Hora:

12,30

Lloc

UPF - Campus Ciutadella - Edifici Roger de Llúria - Barcelona

Adreça

C. Ramón Trias Fargas, 25-27

Anuncis i criteris:

Publicació de les qualificacions provisionals de la quarta prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Al·legacions:

Termini:

Des del dia 21.2.2017 fins el dia 6.3.2017

Publicació de les qualificacions definitives de la quarta prova:

Descarregar arxiu (PDF)

Diligència del tribunal:

Descarregar arxiu (PDF)

Termini de presentació:

Del 29.6.2017 al 13.7.2017

Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits:

Al·legacions:

Imprès:

Termini:

Des del dia 29.5.2018 fins el dia 11.6.2018, ambdós inclosos

Publicació definitiva de la valoració de mèrits:

Publicació de les puntuacions finals:

Acte d'elecció de places:

Descarregar arxiu (PDF)

Resolució de modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses